Obědy pro babičku Jiřinku

Financování obědů babičce Jiřince z Krnova. Obědy bude odebírat pět dní v týdnu po dobu šesti měsíců. Cena za oběd činí 105 Kč.

 Rozpočet:
12 600 Kč
Datum a délka realizace:
4.3.2022 – 4.9.2022
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky Obědy pro babičky a dědečky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM