Obědy pro babičky a dědečky

Od začátku roku 2015 financujeme obědy babičkám a dědečkům s nízkými příjmy, kterým po zaplacení nájmu, léků a dalších nezbytných poplatků, nezbudou peníze ani na jedno teplé jídlo denně a odbývají se. To má za následek podvýživu a nekvalitní stravování se podepisuje na jejich zdraví. Jsme přesvědčeni, že téma výživy seniorů je velmi aktuální a podpora v této oblasti přínosná. 

 

Za každou finanční podporu budeme vděční.
Od 1.12.2018 TRANSPARENTNÍ ÚČET:  2801518271/2010 
Můžete sledovat on-line - zde  


O projektu: Novinky.cz

 

Jak babičky a dědečky podporujeme?

  • Seniorům financujeme obědy v pracovní dny po dobu šesti měsíců. Soběstační senioři si je vyzvedávají osobně v místě svého bydliště, například ve školních jídelnách nebo domovech s pečovatelskou službou. V případě nesoběstačnosti financujeme i dovážkovou službu.
  • Odebrané obědy hradíme přímo stravovacímu zařízení. Peníze tak nelze zneužít na cokoliv jiného.
  • Při výběru zařazení do projektu využíváme úzké spolupráce například s vedením obcí v bydlišti žadatele, centry pro seniory nebo sociálními odbory.

 

Kdo může o podporu požádat?

  • Starobní důchodci z celé České republiky, jejichž sociální situace je z finančního hlediska vážná.
  • Za seniora může požádat i cizí osoba, například sociální pracovník, vedení obce, lékař či centrum pro seniory, které znají jeho zázemí.  Všechny informace jsou důvěrné a slouží jen pro kritéria výběru. Hlavní zásadou je  diskrétnost, nezveřejňujeme žádná jména.
  • Životní příběhy jsou různé a každá žádost je posuzována individuálně, k ověření údajů využíváme vedení obce, krizové centrum nebo lékaře v bydlišti žadatele. Při výběru do projektu se řídíme níže uvedenými hodnotícími kritérii.

 

Jak můžu o podporu požádat?

 

Hodnotící kritéria:

  • Důchodový starobní věk.
  • Fyzický a psychický stav.
  • Finanční situace seniora.
  • Rodinná situace seniora: bezdětný, nebo děti nemají o rodiče zájem a nepodporují ho, či sami nemají možnost jej podporovat. Senior nemá další rodinné příslušníky, kteří by jej podporovali, nebo jeho blízcí nemají o seniora zájem či sami nemají možnost jej podporovat.

 

Důvody proč senioři trpí podvýživou:

* Lhostejnost či apatie má za následek nedostateční stravování.
* Zhoršení pohyblivosti, zraku, čichu, chuti k jídlu, ztráta zubů, zhoršené polykání.
* Osamělost a sociální izolace.
* Finanční situace, která má nezanedbatelný vliv na jídelníček seniorů.


Nejsme sice v situaci, že by staří lidé v České republice umírali hlady nebo na podvýživu, ale často mají velice omezený finanční rozpočet a nemohou si nakoupit běžné potraviny. Tím nastává problém a to je příliš malé množství jídla nebo strava chudá na výživné látky. I ve stáří je důležité dodržovat vyváženou a pestrou stravu s dostatečným množstvím všech potřebných živin. Špatná výživa se vždy nepříznivě odrazí na zdravotním stavu. Důsledky podvýživy se odrazí na zdravotním stavu zvýšenou nemocností, komplikací v průběhu choroby, prodloužením rekonvalescence, až smrt nemocného.

 
Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM