Obědy pro babičku Vlastu

Financování obědů babičce Vlastě z Krnova. Vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu platíme i dovážku.Datum a délka realizace:
13.12.2021 – 13.4.2022
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky Obědy pro babičky a dědečky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM