Příspěvek na nájem

Paní Jitce jsme přispěli na nájem.


Napsala nám:

Obracím se na vás s prosbou. Jsem matka dvou dětí, samoživitelka, syn je v učení a dcera je na základní škole. Dostala jsem se do finanční tísně, jelikož jsem v pracovní neschopnosti od července 2019.  V říjnu 2019 se mi podařilo vyřídit hmotnou nouzi a státní sociální podporu. Během tohoto období jsem si udělala dluh  na nájmu ve výši cca 20.000, který se mi podařilo jen částečně splatit. Bydlím v městském bytě, kvůli dluhu na nájmu mi nechtějí prodloužit smlouvu na rok 2020. Bez nájemní smlouvy si však nemohu žádat na další čtvrtletí o hmotnou nouzi a příspěvek na bydlení. Aktuálně mi hrozí, že skončíme s dětmi na ulici. Proto bych vás moc chtěla požádat o výpomoc v mé tíživé životní situaci. Rozpočet:
5 000 Kč
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM