Obědy pro školáka Lea

Matka společně se svými třemi dětmi bydlí u babičky. Jejich finanční situace je natolik špatná, že si nemohou dovolit dětem zaplatit obědy. Otec nejeví o děti zájem, ani neplatí výživné. Rozpočet:
2 500 Kč
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky Obědy pro školáky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM