Obědy pro dědečka Olega

Chodit na obědy začal i dědeček O.Š. Jeho životní osud nám do několika řádků shrnula sociální pracovnice:
„Pan O.Š. je senior, který se nachází v tíživé životní situaci již dlouhou dobu. Do této situace se dostal v době, kdy se vrátil z Ruska, kam jezdíval pracovně, aby si on a jeho rodina finančně přilepšili. Po návratu z Ruska mu však manželka oznámila, že se chce rozvést a on ve stejnou dobu přišel o zaměstnání. Jelikož nevěděl, jak má celou situaci řešit, zůstal na ulici. Pan O.Š. neměl odvahu požádat nikoho o pomoc, proto pobýval celoročně na ulici, čímž si způsobil vážné zdravotní potíže a z důvodu omrzlin mu museli amputovat část na noze. Po této události začal spolupracovat s Armádou spásy. Zpočátku pobýval na noclehárně, poté se posunul do azylového domu a nyní se mu podařilo ve spolupráci se sociálními pracovníky získat sociální bydlení. Za pomoci sociálního pracovníka si také vyřídil starobní důchod, jehož výše je malá. Jelikož si po dobu, kdy pracoval v Rusku, neplatil zdravotní pojištění, jsou mu nyní z důchodu strhávány měsíční splátky, kterými je hrazen dluh na pojištění. Po zaplacení nákladů na bydlení mu proto nezbývá moc peněz a koncem měsíce se často stává, že již nemá co jíst.“


Datum a délka realizace:
Financování obědů od 1.6.2020 – 30.11.2020
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky Obědy pro babičky a dědečky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM