Obědy pro babičku Ludmilu

Oslovila nás sociální pracovnice s prosbou, zda by se našla nějaká koruna na obědy pro babičku Ludmilu.


Napsala nám:
"Paní Ludmila bydlela v nájemním bytě přes 50 let s rodiči a také sourozenci. Po smrti rodičů a sourozenců v bytě zůstala sama. Díky nízkým příjmům nezvládala hradit náklady na bydlení a z bytu se musela vystěhovat. V současné době využívá služeb azylového domu pro ženy. Jejím příjmem jsou dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí ve výši existenčního minima (2 200,-Kč) a doplatek na bydlení. Paní Ludmila nemá nikoho blízkého, kdo by jí mohl v tíživé situaci pomoci. Vzhledem k nízkým příjmům nemůže naplnit všechny své potřeby, často také v oblasti stravování. Nemůže si dopřát kvalitní stravu, kterou by vzhledem ke svému věku potřebovala."

 

 Datum a délka realizace:
Financování obědů od 9.3.2020 do 9.9.2020
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky Obědy pro babičky a dědečky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM