Zájmový kroužek

Natálce z Brna jsme financovali zájmový kroužek - dětský folklórní soubor Javorníček v částce 1 500,- Kč.

Zaplacení příspěvku do fondu SRPŠ na šk. rok 2018/2019 v částce 1 200,- Kč.

 Rozpočet:
2 700 Kč
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM