Příspěvek na bydlení

Podpora sociálně slabé rodiny s dítětem - příspěvek na úhradu nájmu.Rozpočet:
5 000 Kč
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM