Lekce plavání pro autistického žáka

Ve druhém pololetí šk. roku 2016/2017 jsme financovali individuální lekce plavání. Desetiletý Davídek z Brna trpí od narození poruchou autistického spektra. Základní školu zvládá s asistencí, ale na povinné školní kurzy plavání, s osobní asistencí, maminka finančně nedosáhne.

 

Autismus je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.Rozpočet:
3 910 Kč
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM