Nájemné a poplatky

Finanční příspěvek na nájemné a poplatky spojené s užíváním bytu sociálně slabému spoluobčanovi z Krnova.Rozpočet:
15 231
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM