Alenka opět tančí a zpívá

Devítiletá Alenka může tančit a zpívat v tanečním souboru Skřivánek v Brně.

 

Na první pololetí šk. roku 2016/2017 jsme Alence zaplatili taneční soubor v částce 700Kč.
Podíleli jsme se na financování soustředění tanečního souboru Skřivánek v částce 400Kč, které proběhlo 24.8. - 26.8.2016 na Hálově Mlýně.

 

Maminka napsala:
„Do Skřivánku chodí od dubna 2014, kdy nastoupila do mš Skřivánek, poté další rok školní - září jsme neměli na kroužek finance a tak jsme nenastoupili,ale litovala paní klavíristka,harmonikářka,která právě v Alence objevila talent a to i na sólo. Naštěstí mi sociálně aktivizační centrum Ratolest doporučilo vaši nadaci,která nás zachránila a Alenka mohla postoupit a dokonce zpívat i sóla. Má ráda písně Pacholíčku můj a i Uvíjíme věneček .Pokračuje vlastně v mých stopách, kdy já jsem navštěvovala 7let valašský soubor Iskérka a rok Valášek“.Rozpočet:
1 100 Kč
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM