Trička pro děti na akci Mateřinka Brno 2015

Občanskému sdružení Brněnský dráček jsme nechali zhotovit dětská trička na akci Mateřinka Brno 2015, která se konala dne 19. března 2015 v Sále Břetislava Bakaly v Brně. Panovala zde radostná nálada, děti se bavily a odnášely si spoustu pěkných zážitků.Rozpočet:
24 194 Kč
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM