Příspěvek na školní potřeby, zájmové kroužky a stravování

Finanční prostředky jsou určeny pro Ondřeje a Jakuba ze sociálně slabé rodiny na školní potřeby, zájmové kroužky a stravování.

 

 Rozpočet:
2 500 Kč/měsíčně (leden – únor 2015)
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM