Příspěvek na bydlení

Sociálně slabému občanovi ze Bzence jsme přispěli finančním darem na bydlení.  

 Rozpočet:
3 639 Kč
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM