Operace pro Davídka

Finanční dar tentokrát mířil do Újezdu u Brna pro zdravotně postiženého Davida. Příspěvek byl určen na speciální operaci – fasciomyotomii metodou ULZIBAT (nehradí pojišťovna). Jedná se o metodu postupné fibrotomie podle profesora Ulzibata, která odstraňuje lokální svalové kontraktury (jizvy) a bolestivý syndrom. Cílem je zmírnění bolesti a zlepšení hybných funkcí pacienta. Operace byla provedena dne 18. 9. 2015 na klinice v Kladně. 

 Rozpočet:
10 000 Kč
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM