Hipoterapie pro Ellinku

Financování hipoterapie Ellince z Brna trpící dětskou mozkovou obrnou.

 Rozpočet:
4 760 Kč
Datum a délka realizace:
od července 2012 po současnost
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM