Financování lektora pro zrakově postižené

V Plzni podporujeme zrakově postižené ve výuce francouzského a německého jazyka.Rozpočet:
20 250 Kč
Datum a délka realizace:
od září 2011 po současnost
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM