Elektronická digitalizace učebnic pro zrakově postižené

V rámci projektů financujeme elektronickou digitalizaci jazykových učebnic pro zrakově postižené. V současné době nabízíme již zdigitalizované učebnice německého a francouzského jazyka. Digitalizace se provádí především kvůli značnému nedostatku jazykových učebnic čitelných a vhodných pro zrakově postižené.

 

Formát knih:

Knihy jsou tvořeny programem MS Word a po lekcích jsou rozděleny do jednotlivých souborů.

 

Hlavní transformace cvičení:

  • tabulky jsou rozepisovány, prázdné buňky doplňovány, sloupce vedle sebe jsou rozepisovány pod sebe, apod.
  • obrázky pro práci s učebnicí jsou popisovány
  • specifická cvičení jsou přepsána do srozumitelného zadání
  • prázdné místo na odpověď je redukováno na tři tečky

 

Důležité je, každé cvičení znamená nadpis jedné úrovně formátovaný pomocí stylů. Zároveň je každý nadpis (cvičení) označeno znakem #. Uživatelé se tak mohou snadno pohybovat v souboru.

Digitalizace znamená knihu naskenovat, dále pomocí OCR programu převést do formátu text a následně patřičně upravit různé druhy cvičení tak, aby se s nimi dobře pracovalo za velkého zvětšení či bez úplné kontroly zrakem.

 

O editorce:

Paní Lence S. je 30 let. V 19 letech jí byla zjištěna makulární degenerace sítnice (startgard). Veškerá studia i současné zaměstnání vykonává jedině díky asistivním technologiím, a sice se jedná o odečítací a zvětšovací programy v PC. Vystudovala němčinu a francouzštinu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a svou  diplomovou práci věnovala tématu výuky cizích jazyků u těžce zrakově postižených žáků. Hlavním důvodem byl nedostatek studijních materiálů vhodných i pro zrakově postižené. Nyní pracuje jako lektorka PC se speciální úpravou pro uživatele s těžkým zrakovým postižením,  vyučuje cizí jazyky a digitalizuje jazykové učebnice.

 

Proč se učím s Lenkou:

 

"Do učení angličtiny s Lenkou jsem se pustil proto že od doby, kdy jsem se ji učil naposled v rámci školního vzdělávání, uplynulo již poměrně dost času. Dál jsem na své angličtině nepracoval. A ani před tím nešlo o velký zázrak. ;-) Nedostatky pociťuji zejména při cestování. Vzhledem k tomu, že pracuji jako učitel a lektor počítačových kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené, hodí se mi znalost anglického jazyka samozřejmě i v této oblasti. Jsem pracovně poměrně vytížený a zároveň lehce líný, proto mi Lenčin způsob výuky vyhovuje. Probíhá pomocí Skype (není tedy třeba kamkoli cestovat) v časech, na kterých se vždy se skupinkou dohodneme. Jde tak obvykle o večerní víkendové časy. Úkoly, které dostáváme, mě nutí si k přípravě sednout i v průběhu týdne. Musím si tak vše zopakovat a nespoléhat se jen na to co si (ne)zapamatuji z předešlé hodiny. Velkou výhodou je forma učebnice, kterou máme k dispozici v digitální podobě. Mohu si tak vše číst jednak pomocí anglického syntetického hlasu a jednak na brailleovském displeji. Ten mi umožňuje plynule číst text, vnímat jeho strukturu a přesné znění." Michal J.

 

"Je nám dobře s Lenkou i s kolektivem, máme rádi texty písniček, které si i zapějeme a stále nová témata ve francouzštině jsou vítaná a doma večery nad úkoly jsou smysluplné!" Jana

 

"Jmenuji se Ctibor V. a je mi 57 let. Vystudoval jsem vysokou školu se zaměřením na radiotechniku. Prošel jsem několika zaměstnáními, z nichž nejzajímavější bylo asi to ve Výzkumu automatizace v plzeňské Škodovce. O zrak jsem přišel před 6 lety následkem operace nádoru na mozku.

Po čase jsem začal docházet do Tyflocentra, kde jsem se zapojil do kursu němčiny. Zkoušel  jsem i angličtinu, ale ta mi už ‚nelezla do hlavy‘. Protože mi stávající kurz němčiny už nevyhovoval, přešel jsem do kursu, který vede paní  Lenka. A bylo to správné rozhodnutí. Lenka totiž umí. Umí jazyk, umí přednést látku, umí nás zaujmout a díky tomu všemu nás i hodně naučí. Alespoň mně ano. Jako osnovu používáme učebnici Alltagsprache Deutsch. Tato učebnice odpovídá našim možnostem a obsažená látka se dá zvládnout. Ale učit se musíme, ona Lenka nás totiž i zkouší. Ale pětky nám nedává.

Jediné, co postrádám, je opakování gramatiky. Stačilo by mně jen krátké připomenutí dříve probírané látky. Proto jsme vytvořili také skupinku němčiny po Skypu, kde je hlavním předmětem právě gramatika."

 

 Rozpočet:
3 800 Kč
Datum a délka realizace:
od listopadu 2012 po současnost
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM