Příspěvek na transportní lehátko pro převoz klientů

Domov pokojného stáří Kamenná v Brně poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují ze zdravotních a sociálních důvodů pravidelnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit v podmínkách vlastního domova. Klientům tohoto domova jsme přispěli částkou na transportní lehátko.Rozpočet:
15 000,-Kč
Datum a délka realizace:
leden 2014
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM