Příspěvek na plavecký výcvik

Plavecký výcvik se uskutečňuje v rámci povinné školní docházky a je součástí hodin tělesné výchovy dle platného ŠVP. Příjem matky, samoživitelky, registrované na Úřadu práce nedovoluje zaplatit tak vysokou částku kursovného bez půjčky. Světýlko devítileté Verunce, která má velmi ráda vodu a sport tuto částku uhradilo.Rozpočet:
1 800 Kč
Datum a délka realizace:
únor 2014
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM