Příspěvek na bezlepkové potraviny

Měsíční finanční příspěvek na bezlepkové potraviny Josefíně a Tadeášovi z Prahy.Datum a délka realizace:
září 2014 - září 2015
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM