Elektronické učebnice pro zrakově postižené

Světýlko se podílí na financování elektronické digitalizaci učebnic pro výuku francouzského a německého jazyka pro zrakově postižené.Rozpočet:
cca 1 000 Kč/měsíčně (od listopadu 2012 po současnost)
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM