Základní škola speciální Blansko

Pořízení výukových materiálů, podporující rozvoj řeči, například rozlišování hlásek, slabik a slov.


Rozpočet:
10 040 Kč
Datum a délka realizace:
leden 2013
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM