Podpora azylového domu pro lidi bez domova

Azylový dům je zařízení Oblastní charity Brno, které nabízí sociální pobytovou službu lidem bez domova, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Finanční příspěvek posloužil k zakoupení stolů a židlí.

Rozpočet:
15 000 Kč
Datum a délka realizace:
prosinec 2014
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM