Střední škola, základní škola a mateřská škola pro děti s postižením Třinec

Finanční příspěvek na zakoupení pomůcek do hodin pracovního vyučování, které jsou pro zdravotně postižené žáky prioritou.


Rozpočet:
10 000,- Kč
Datum a délka realizace:
leden 2012
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky.

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM