SOS vesnička Brno

Účelem finanční podpory je odborná pedagogická práce s dětmi z SOS vesničky realizovaná formou víkendových pobytových akcí.


Rozpočet:
50 000,- Kč
Datum a délka realizace:
leden - prosinec 2012
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky.

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM