Hipoterapie pro Ellinku

Světýlko financuje hipoterapii dvouleté Ellince z Brna, která trpí dětskou mozkovou obrnou DMO – dyskinetická forma.


Rozpočet:
cca 700 Kč/měsíčně
Datum a délka realizace:
od července 2012 po současnost
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky.

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM