Dětské centrum Domeček Ostrava - Zábřeh

Finanční příspěvek byl použit na canisterapii pro postižené děti.


Rozpočet:
10 000,- Kč
Datum a délka realizace:
leden 2012
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky.

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM