Dětské centrum Brno

Zakoupení rehabilitačních pomůcek do tělocvičny, např. balanční houpačky, žíněnky, překážkové dráhy, balančního lana.


Rozpočet:
9 916,- Kč
Datum a délka realizace:
únor 2012
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky.

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM