Mateřská škola Brno

Finanční dar byl využit na rekonstrukci venkovních laviček a stolů.


Rozpočet:
16 000,- Kč
Datum a délka realizace:
prosinec 2011
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky.

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM