Kdo si hraje, nezlobí

I v letošním roce jsme podpořili akci proti kouření, šikaně a drogám na základních školách v Brně
(ZŠ Horní 16, Brno a ZŠ Křivánkovo náměstí 11, Brno).


Rozpočet:
17 995,- Kč
Datum a délka realizace:
12/2011- 02/2012
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky.

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM