Finanční pomoc potřebným rodinám v Brně

Uhrazení příspěvku SRPŠ rodičům dětí ze sociálně slabších vrstev.


Rozpočet:
7 000,- Kč
Datum a délka realizace:
leden 2011
Hlavní partner projektu:
Financováno z veřejné sbírky.

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM