Tenis na kolečkách

Děti z ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka ve spolupráci se základní školou Gajdošova v Brně a základní školou v Bílovicích nad Svitavou se zúčastnily sportovního tenisového dopoledne. Myšlenkou celé akce je integrace postižených dětí mezi zdravé, naopak i zdravé děti mají šanci nahlédnout do trochu neznámého světa a sport je jeden z nejlepších způsobů.
Financováno z veřejné sbírky.

Rozpočet:
cca 25 000.- Kč
Datum a délka realizace:
26.5.2010 a 18.6.2010

Zpět

Obědy pro školáky Obědy pro babičky a dědečky Charitativní aukce Besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci

STAŇTE SE FANOUŠKEM